26 października 2022

Zawodowcy w mundurach – w PANS startuje kolejny projekt


W dniu 24 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja przedsięwzięcia „Zawodowcy w mundurach. Popularyzacja ścieżki zawodowej związanej z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych miasta Przemyśla” realizowanego w ramach projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” finansowana jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i budżetu państwa.

Rekrutacja do udziału w projekcie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, jednak możliwe było przyjęcie tylko 50 osób, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.
W inauguracji wzięli udział uczniowie zakwalifikowani do projektu z czterech przemyskich szkół ponadpodstawowych, którym towarzyszył Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących z Przemyśla Pan mgr Wojciech Psik oraz współpracujący z uczelnią nauczyciele: mgr Dorota Bijan, mgr Beata Jaszczyszyn oraz mgr Iwona Sebastianka.

Zaproszeni goście zostali powitani w murach uczelni przez Pana Rektora dra Pawła Treflera prof. PANS, dra Sławomira Soleckiego – Prorektora Działu Rozwoju i Współpracy, dra Roberta Oliwę – Prorektora ds. studenckich, dra hab. Marek Delong, prof. PANS -Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia oraz dra Andrzeja Kaweckiego – Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Pan kpt. SG mgr Sebastian Dobrowolski wygłosił krótką prelekcję na temat specyfiki pracy w służbach mundurowych i podkreślił, że odpowiednie przygotowanie w ramach szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe uczestników, wzmacnia ich konkurencyjność jako przyszłych kandydatów do pracy w różnego typu służbach mundurowych. Następnie Pan mgr Mariusz Szczęsny zaznajomił uczniów z wymogami technicznymi i organizacyjnymi zajęć z samoobrony. Na koniec Pani mgr Małgorzata Wałczyńska-Gancarz, Kierownik Działu Rozwoju i Współpracy, a zarazem Koordynator projektu, przedstawiła uczestnikom kwestie organizacyjne.

Już w najbliższych dniach uczniowie rozpoczną szkolenia z samoobrony oraz pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie wezmą udział w 5 wizytach studyjnych w instytucjach związanych z obronnością i bezpieczeństwem publicznym.

Tekst: Małgorzata Wałczyńska-Gancarz, Patrycja Bereś, Agata Lalik

Zdjęcia: Agata Lalik