Egzamin certyfikatowy z języka polskiego

21 lutego 2018 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu uprawnienia do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomach:

  • B1, B2, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

  • B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą. Otrzymany certyfikat jest jedynym państwowym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego.

21-22 lipca 2018 r. odbył się egzamin na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Następny egzamin planowany na 17-18 listopada 2018 r. odbędzie się na poziomie B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Więcej informacji wkrótce!

Zobacz więcejInstytut Humanistyczny PANS w Przemyślu

Przydatne informacje o egzaminie:

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego