5 czerwca 2019

SZKOLENIE PRZEŁOŻONE


Informujemy, że z przyczyn technicznych szkolenie zostało przełożone z 12 czerwca na 13 czerwca na godzinę 13:30.