Kursy i szkolenia

Praktyczne wdrażanie dokumentacji  GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 – pełnomocnik jakości

Informacje o szkoleniu

ZAKRES I ADRESACI SZKOLENIA:

Praktyczne wdrażanie dokumentacji  systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności oraz pełnienia funkcji pełnomocnika jakości dla kadry kierowniczej i pracowników firm branż: rolno -spożywczej, gastronomicznej, handel i dystrybucja żywności oraz instytucji edukacyjnych prowadzących działalność w obszarze związanym z żywieniem

 

CZAS TRWANIA:

2 dni (16 godzin)

 

TERMIN SZKOLENIA:

24 – 25 lutego 2018 r.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 • Filozofia jakości (podejście do jakości w łańcuchu żywnościowym)
 • Prawo żywnościowe
 • GHP, GMP, HACCP
 • ISO 9001 i ISO 22000
 • Dokumentacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Praktyczne tworzenie dokumentacji bezpieczeństwa żywności
 • Praktyczne wdrażanie dokumentacji bezpieczeństwa żywności

 

INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnicy otrzymują certyfikat „Pełnomocnika Jakości systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001,
ISO 22000”.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do  20 lutego 2018 r.

 

CENA: 475,00 zł

Przy zgłoszeniu przez jeden podmiot (firma/instytucja) powyżej 2 pracowników cena wynosi: 450,00 zł/osoba)

Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto bankowe uczelni nr: 82 2030 0045 1110 0000 0249 0850
z dopiskiem „opłata za szkolenie PWD” , w terminie do 20 lutego 2018 r.

 

ZAPISY PROWADZI :

Centrum Edukacji Ustawicznej  PANS

 1. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

37- 700 Przemyśl

pokój 3.46 (II piętro)

tel.: 16 735 52 12

e – mail: ceu@pansp.pl

 

SPOSÓB PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Formularz zgłoszeniowy można dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: ceu@pansp.pl,
 • pocztą tradycyjną na adres Centrum Edukacji Ustawicznej PANS w Przemyślu,
 • osobiście Centrum Edukacji Ustawicznej PANS w Przemyślu (od poniedziałku do piątku

w godz. 10.00 – 15.00)

 

 

OFERTA SPECJALNA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH:  

Oferujemy również szkolenia zamknięte dla firm/instytucji na preferencyjnych warunkach
i w uzgodnionych terminach. Cena  szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy. Minimalna liczba uczestników 20 osób.

 

Wszelkich informacji udziela Centrum Edukacji Ustawicznej  PANS od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 15.00.

 

Wdrażanie i audytowanie GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000

Informacje o szkoleniu

ZAKRES I ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie w formie wykładów i warsztatów uczące wdrażania systemu zarządzania jakością produkcji i bezpieczeństwa żywności dla kadry kierowniczej i pracowników firm branż: rolno – spożywczej, gastronomicznej, handel i dystrybucja żywności oraz instytucji edukacyjnych prowadzących działalność w obszarze związanym z żywieniem.

 

 

CZAS TRWANIA:

2 dni (16 godzin)

 

TERMINY SZKOLEŃ:

 • 10 – 11 marca 2018 r.
 • 24 – 25 marca 2018 r.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 • Filozofia jakości (podejście do jakości w łańcuchu żywnościowym)
 • Prawo żywnościowe
 • Zagrożenia
 • GMP, GHP
 • HACCP
 • Dokumentacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • ISO 9001 i ISO 9002
 • Audytowanie GHP, GMP, HACCP
 • Audytowanie ISO 9001 i ISO 22000

 

INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia: „Wdrażania i audytowania GMP, GHP, HACCP”, „Wdrażania i audytowania ISO 9001” oraz „Wdrażania i audytowania ISO 22000”.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

 • do 2 marca 2018 r. (na szkolenie w terminie 10 – 11 marca 2018 r.)
 • do 16 marca 2018 r. (na szkolenie w terminie 24 – 25 marca 2018 r.)

 

CENA: 475,00 zł

Przy zgłoszeniu przez jeden podmiot (firma/instytucja) powyżej 2 pracowników cena wynosi: 450,00 zł/osoba)

Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto bankowe uczelni nr: 82 2030 0045 1110 0000 0249 0850
z dopiskiem „opłata za szkolenie WiA” , w następujących terminach:

 

 • do 2 marca 2018 r. (na szkolenie w terminie 10 – 11 marca 2018 r.)
 • do 16 marca 2018 r. (na szkolenie w terminie 24 – 25 marca 2018 r.)

 

 

ZAPISY PROWADZI :

Centrum Edukacji Ustawicznej  PANS

 1. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

37- 700 Przemyśl

pokój 3.46 (II piętro)

tel.: 16 735 52 12

e – mail: ceu@pansp.pl

 

 

SPOSÓB PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Formularz zgłoszeniowy można dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres: ceu@pansp.pl,
 • pocztą tradycyjną na adres Centrum Edukacji Ustawicznej PANS w Przemyślu,
 • osobiście do Centrum Edukacji Ustawicznej PANS w Przemyślu (od poniedziałku do piątku

w godz. 10.00 – 15.00.)

 

 

OFERTA SPECJALNA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH:  

Oferujemy również szkolenia zamknięte dla firm/instytucji na preferencyjnych warunkach
i w uzgodnionych terminach. Cena  szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy. Minimalna liczba uczestników 20 osób.

 

Wszelkich informacji udziela Centrum Edukacji Ustawicznej PANS od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 15.00.